• Stap 1: Ouder worden hoe zit dat?

  (0 stemmen)
  School: Cambreurcollege

  Stap 1: Zoek informatie op over ouderen en interview er een aantal.

  Wij hebben met ons groepje in het totaal twee cliënten geïnterviewd. Hier hebben wij onze informatie uitgehaald. Sommige van de cliënten gaven aan dat ze zich eenzaam voelden en dat ze problemen hadden met de etenstijden.

  klik voor details
  /upload/5762.eenzaam 1.jpg
  klik voor details
   
 • Stap 2: Waar zitten de ouderen mee?

  Stap 2: Zoek oorzaken en gevolgen voor de problemen waar ouderen mee zitten. Maak hierover een brainstorm.


  Probleem 1: Etenstijden

  Cliënten vinden dat de etenstijden te dicht op elkaar zitten. Het gevolg hiervan is dat de cliënten niet meer gezamenlijk eten omdat ze het in hun eigen kamer zelf gaan opwarmen.

  Probleem 2: Eenzaamheid

  Ouderen voelen zich steeds vaker eenzaam. Dit heeft verschillende oorzaken bijvoorbeeld omdat de cliënten geen familie/vrienden meer hebben of dat ze bijvoorbeeld geen contact hebben met de kinderen door ruzie. Het gevolg hiervan is dat de ouderen zich eenzaam voelen en daardoor bijvoorbeeld ook minder buiten komen waardoor hun eigen gezondheid ook verder achteruit gaat.

  klik voor details
  /upload/5190.eten oudere samen.jpg
  klik voor details
 • Stap 3: Bedenk een oplossing

  Stap 3: Bedenk een oplossing voor het probleem

  Oplossing probleem eten:

  Cliënten gaven aan dat ze het liefst de 'gewone' standaard oude recepten willen. En dat ze liever zelf de etenstijden bepalen waarop ze eten. Oplossing: Als oplossing hebben wij bedacht dat de cliënten hun eigen etenstijden konden bepalen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je drie roosters maakt met verschillende tijden en dat de cliënten het dan aan kunnen geven welke ze het fijnst vinden. En als extraatje leek het ons leuk om bijvoorbeeld 1x in de maand een buffet te organiseren.

   

  Oplossing probleem eenzaamheid:

  Omdat ouderen zich steeds vaker eenzaam voelen hebben wij als eerste bedacht dat de scholieren uit de onderbouw (eerste t/m derde) voor hun maatschappelijke stage 1x in de week een middag langsgaan. Of dat de ouderen 1 dag in de week een hondje te 'leen' krijgen om uit te laten en lekker mee te spelen/knuffelen.

  klik voor details
  /upload/5244.ouderen hond.jpg
  klik voor details
 • Stap 4: Doelgroep & resultaat

  Stap 4: Stel de doelgroep vast en vertel welk probleem met onze oplossing wordt opgelost en wat voor resultaat we errmee kunnnen bereiken.


  Doelgroep: ouderen

  Probleem: eenzaamheid

  Oplossingen:

  1. Scholieren uit de onderbouw (eerste, tweede en derde klas) zouden bij de ouderen voor hun maatschappelijke stage één middag in de week langs kunnen gaan en er dan mee gaan kletsen, spelletjes doen of bijvoorbeeld gaan wandelen en zo zijn er nog veel meer dingen.

  2. Wij hebben het project 'Amigo' bedacht. Amigo betekent vriend dus vandaar de naam. De bedoeling is dat oudere dan 1 dag in de week een hondje te 'leen' krijgen en die dan kunnen uitlaten en mee kunnen spelen/knuffelen. Want er zijn genoeg  gezinnen die problemen hebben met een oppas te vinden dus dan is dit een goede oplossing.

  Resultaat: Met deze oplossingen proberen wij als resultaat te bereiken dat de ouderen minder eenzaam worden.

  klik voor details
  /upload/5245.spelletje jongeren en ouderen.jpg
  klik voor details
 • Stap 5: Ontwerptekening + naam

  Stap 5: Maak een ontwerptekening en bedenk hiervoor een naam

  Wij hebben voor de naam 'Amigo' gekozen. We hebben hiervoor gekozen omdat het 'vriend' betekent en dat vonden wij goed passen bij het onderwerp eenzaamheid. Wij hopen met dit idee het probleem eenzaamheid bij de ouderen voor een groot deel weg te nemen

  klik voor details
  /upload/5273.amigo.png
  klik voor details
 • Stap 6: Ontwerp + oplossing

  Stap 6: Vertel wat jullie ontwerp is en welke oplossing jullie hebben bedacht.

  Ontwerp 1: Project 'Amigo':

  Hierbij krijgen ouderen een hondje te 'leen' voor een dag. Deze kunnen ze dan uitlaten en mee knuffelen/spelen. Hierbij hopen wij dat de ouderen zich minder eenzaam voelen omdat ze dan toch iets in huis rond hebben lopen. 

  Ontwerp 2: Maatschappelijke stage:

  Hierbij gaan scholieren van de middelbare school onderbouw (= eerste t/m derde) één middag in de week bij de ouderen op bezoek voor hun maatschappelijke stage. Ze kunnen dan bijvoorbeeld een rondje gaan wandelen, spelletjes spelen, kletsen, koken en ga zo maar door. Hiermee denken wij dat de ouderen zich minder snel eenzaam voelen omdat ze dan toch iets hebben om naar uit te kijken en dan toch meer buiten de deur komen. 

  klik voor details
  /upload/5312.wandelen jong en oud.jpg
  klik voor details
 • Eindproject

  Eindproject:

  Nadat we alle stappen hadden doorlopen hebben we alles op een rijtje gezet. Wij hebben ons tijdens het doorlopen van de stappen bezig gehouden met twee problemen. Namelijk het eten en eenzaamheid. Wij hebben voor het probleem eten en dan vooral de tijden een aantal oplossingen bedacht maar hebben ons vooral gefocust op het probleem eenzaamheid omdat we dit toch net wat belangrijker vonden. Wij hebben twee verschillende oplossingen bedacht namelijk het project 'Amigo' en de maatschappelijke stage. Deze twee hebben we uitgebreid uitgewerkt in stap 6. Wij hopen met deze twee projecten de eenzaamheid bij ouderen voor een groot deel weg te nemen. Want wij zijn van mening dat je in de tijd van nu, niet meer eenzaam hoeft te zijn!!!

  klik voor details
  /upload/5313.blije ouderen.jpg
  klik voor details