• Hoppenbrouwers

  (0 stemmen)

  STAP 1: zoeken over hoppenbrouwers en elektriciteit.

  Inbraakbeveiliging:

  Hans Freke is begonnen in 1994 als slotenspecialist en is uitgegroeid tot een totaal beveiliger. Naast veiligheidssloten is elektronische beveiliging niet meer weg te denken wanneer men aan beveiliging denkt.

  Advies, installatie en service in één hand zijn de speerpunten waar het bij beveiliging om draait en al deze disciplines zijn bij Freke Inbraakbeveiliging aanwezig. Of het nu gaat om veiligheidssloten, een alarmsysteem, camera's, een kluis of (automatische) deuren.

  Eigen vakmensen bepalen de kwaliteit van een bedrijf en daarom heeft Freke Inbraakbeveiliging zich een sterke positie verworven in de steeds groter wordende regio.

  Wij leveren, monteren, moderniseren en programmeren al meer dan 10 jaar inbraakbeveiligings- en signaleringssystemen die uitsluitend aan de hoogste kwaliteits- en verzekeringsnormen voldoen.

  Omdat wij zeker van onze zaken zijn, geven wij minimaal 24 maanden garantie op al onze nieuwe systemen.

  Vanzelfsprekend ontvangt u een verzekeringsbewijs van de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Of het nu gaat om een preventief systeem in bijvoorbeeld een woonhuis of het beveiligen van een juwelierswinkel.

  De tijden veranderen en met deze tijden verandert ook de criminaliteit. Criminelen wordt harder en gebruiken meer geweld. Hun werkwijze verandert door de beschikbaarheid van mobiele telefoons, accuboormachines en andere middelen. Maar ook hun interesse in goederen verandert en is sterk afhankelijk van de vraag. Hiertoe dragen ook de open grenzen hun steentje bij!

  Daarbij verandert ook de slachtoffermarkt. We hebben veel meer goederen in huis want het gaat ons economisch voor de wind. Ook gaan we graag op zaterdag naar de stad en menig woonhuis wordt juist gedurende die tijd bezocht. Zo zijn we allemaal potentiële slachtoffers geworden.

  Brandbeveiliging:

  Advisering

  Wij komen naar de klanten toe en verstrekken een op de situatie toegespitst, deskundig advies over alles wat met brandpreventie te maken heeft.
  Laat u vrijblijvend verrassen door onze adequate werkwijze en onze concurrerende tarieven.

  Onderhoud.

  Wanneer blusmiddelen vereist zijn, dan heeft de eigenaar ook de plicht de blusapparaten in een goed werkende staat te houden. In de Nederlandse normen NEN 2559 (blussers) en NEN EN 671-3 (haspels) is het onderhoud van blusapparaten en brandslanghaspels vastgelegd.
  Dit houdt onder andere in dat de eigenaar/gebruiker alle blusapparaten en brandslanghaspels één keer per maand moet inspecteren op aanwezigheid, toegankelijkheid en gebruiksklaar.
  Tevens dienen blusapparaten en brandslanghaspels één keer per jaar gecontroleerd te worden door een REOB erkend onderhoudsbedrijf.
  Werkplaats
  Naast onze mobiele service beschikt ons bedrijf ook over een werkplaats waar blussers gekeurd, gerepareerd of hervuld kunnen worden.
  Sinds de ingang van de nieuwe onderhoudsnorm in 2001 is het voortaan verplicht om brandblussers in het 5e en het 15e jaar uitgebreid te inspecteren en in het 10e jaar te reviseren.
  Dit zijn werkzaamheden die op locatie niet kunnen worden uitgevoerd.
  Deze blusapparaten worden dan bij de klant meegenomen en in onze werkplaats gereviseerd cq uitgebreid geïnspecteerd.
  Met onze 24 uur service zorgen wij ervoor dat de blusapparaten binnen een dag bij de klant terug zijn.Bij eventueel langer durende reparaties zetten wij bij de klant gratis ruilapparaten neer, zodat deze optimaal beveiligd blijft.

  Elektrotechniek:

  Het vakgebied elektronica houdt zich bezig met actieve en niet-lineaire componenten (transistoren, elektronenbuizen en andere halfgeleiders). In elektrische netwerken worden actieve componenten met weerstanden, condensatoren, spoelen, samengevoegd tot schakelingen.

  De energietechniek houdt zich niet alleen bezig met elektriciteitsopwekking en de elektrische distributienetwerken, maar ook met elektrische circuits en materialen (bijvoorbeeld isolatoren) die hoge spanningen en stromen kunnen weerstaan en schakelen. Omdat de opwekking vaak plaats heeft met mechanische apparaten (windmolens en turbines) is dit gebied eigenlijk een wisselwerking tussen werktuigbouwkunde, mechatronica en elektrotechniek.

  De meettechniek bestudeert het meten met behulp van elektrotechniek. Metingen aan een elektrisch circuit veranderen automatisch de elektrische spanningen en stromen binnen dat circuit. Het doel is om de invloed van de meetinstrumenten te minimaliseren of zelfs te compenseren. Dit vakgebied omvat ook sensoren die gebruikmaken van de elektrische of elektromechanische eigenschappen van een materiaal. Voorbeelden zijn het piëzo-elektrisch effect voor het meten van druk en temperatuurafhankelijke weerstanden voor het meten van de temperatuur

  Opwekken van elektriciteit:

  Je hebt goeie manieren om  energie op te wekken maar ook slechte die de ozonlaag aantasten. Groene stroom is hetzelfde als elektriciteit het is meestal opgewekt uit energiebronnen. Je hebt verschillende soorten energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht enzovoort enzovoort. We gebruiken die energie bronnen om de aarde te beschermen en er langer van te kunnen genieten. 

  Elektriciteitscentrales

  In Nederland zijn tientallen grootschalige elektriciteitscentrales die elektriciteit opwekken uit gas, steenkool of kernenergie. In 2011 hebben de elektriciteitscentrales samen 70.512 miljoen kilowattuur (kWH) geproduceerd.

  Groene stroom

  Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, maar ook elektriciteit die wordt opgewekt met biomassa die in kolencentrales wordt meegestookt.

  Het kabinet vindt dat groene stroom in de toekomst onmisbaar is. Daarom wil het kabinet toepassing van nieuwe technieken in de energiesector bevorderen.

  Congestiemanagement

  Continu worden nieuwe energieproductie-installaties gebouwd. Om al deze installaties op het elektriciteitsnet aan te sluiten, zijn de netbeheerders het net voortdurend aan het verzwaren en uitbreiden. Het komt wel voor dat er tijdelijk te weinig transportcapaciteit in een gebied om alle elektriciteit te vervoeren. Dan worden productieinstallaties uitgezet. Of de installaties produceren minder. Wanneer dit gebeurt, is geregeld in het congestiemanagement.

  Slimme elektriciteitsnetten

  Het Rijk heeft 12 plaatsen in Nederland aangewezen waar slimme elektriciteitsnetten komen. Slimme netten gaan niet uit van een paar centrales en vele afnemers, maar lijken op het internet: iedereen die zelf energie opwekt, kan het overschot leveren aan ieder ander die daar behoefte aan heeft. Zo zijn vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en gebruiken we de energienetten efficiënter. Consumenten kunnen energie besparen, terwijl de prijzen concurrerender worden. De uitstoot van CO2 kan omlaag en duurzame energie krijgt meer ruimte.

  In totaal stelt de overheid € 16 miljoen beschikbaar voor de 12 demonstratieprojecten ('proeftuinen') met echte gebruikers. Deze projecten worden in de periode 2012-2014 gerealiseerd.

  Een elektriciteitscentrale is een centrale productielocatie voor de opwekking van elektriciteit. De meeste elektriciteitscentrales wekken energie op door water in een stoomketel te verwarmen door middel van het verbranden van (fossiele) brandstoffen. Het water wordt omgezet in stoom en onder hoge druk door een turbine geperst. De turbine gaat draaien en brengt op deze manier een generator op gang die elektriciteit produceert. Daarnaast kan de warmte ook verkregen worden uit kernreacties. Bij elektriciteitsopwekking komt veel warmte vrij die niet volledig benut kan worden. Soms wordt deze met grote koeltorens afgevoerd en dus niet gebruikt.

   

   

   

  STAP 2: wij hebben al een idee bedacht:

  Wat heb je nodig: een wc, water, een dynamo & elektriciteit.

  Wat is het idee?

  Het idee is: als je de wc doortrekt en het water komt lang een rad (dynamo) dan wekt dat snelheid en stroom op. Net zoals bij de fiets. De dynamo slaat al de energie op en uit die energie ontstaat elektriciteit. De elektriciteit kun je dan gebruiken voor de volgende dag om bijv. de lampen aan te doen!

   

  Naam van het idee: elektriciteit uit water.

   

  2e idee is er niet iedereen ging voor dit idee.

   

  Het idee in plaatjes:

   

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  klik voor details
  /upload/1572.logo_hopp_fonds_lr.jpg
  klik voor details
   
 • Hoppenbrouwers informatie

  In 1918 wordt in de Kreitenmolenstraat, in het centrum van Udenhout, een klein garagebedrijfje gevestigd. Men kan er terecht voor benzine, taxiritten en kleine elektrotechnische klusjes. Er ontstaat een winkeltje waar de eerste elektrische artikelen verkocht worden, zoals radio's en lampen. Eigenaar van de winkel is Jan Beekmans, een oudoom van de huidige eigenaar, Rob Hoppenbrouwers. Deze oom en zijn vrouw blijven kinderloos. Om het voortbestaan van de winkel veilig te stellen nemen ze in 1930 neefje Wil Hoppenbrouwers (zie foto) in huis, dat dan 12 jaar oud is. Hij neemt in 1938 de winkel over.

  Na de Tweede Wereldoorlog breidt het elektriciteitsnet zich snel uit. Er komen steeds meer elektrische producten op de markt, zoals televisies en wasmachines. Hoppenbrouwers vaart er wel bij: er komt steeds meer werk en de winkel wordt groter. In 1970 neemt Theo Hoppenbrouwers, pas 21 jaar oud, het bedrijf over van zijn vader. Er werken dan tien mensen.

  In 1980 wordt het bedrijf zo groot dat besloten wordt de winkel en het installatiebedrijf fysiek te scheiden. Hoppenbrouwers Audio Video blijft in het pand aan de Kreitenmolenstraat en Hoppenbrouwers Elektrotechniek verhuist naar de Spoorakkerweg op het industrieterrein van Udenhout.
  Rob Hoppenbrouwers gaat in 1987 bij Theo werken en neemt dan de leiding over van de winkel. 10 jaar later, in 1997, gaan de bedrijven ook organisatorisch uit elkaar en Rob neemt de winkel over .

  Bij Hoppenbrouwers werken ongeveer 240 ondernemende werknemers.

  Hoppenbrouwers is een elektrotechnisch installatie bedrijf.

  klik voor details
  klik voor details
 • Project uitvoering

  Dit is hoe we ons project hebben uitgevoerd

  klik voor details
  /upload/2321.onze dynamo.jpg
  klik voor details
 • Het Idee Bord

  we hebben een heel idee bord gemaakt en dat ziet er heel goed uit dus bij ons presentatie zie je het ontwerp van ons project en het idee bord

  klik voor details
  /upload/2322.ideeboard.jpg
  klik voor details
 • De Samenwerking

  de samen werking is goed verlopen en dat is heel fijn want de taken werden heel goed verdeelt we hebben veel plezier gehad met elkaar tijdens maken en ook goed gewerkt

  klik voor details
  /upload/2323.samenwerking.jpg
  klik voor details
 • Dynamo

  dit is een video van hoe de dynamo ongeveer werkt

  klik voor details
  klik voor details